گروه مهندسی زمین پژوهان

فعالیتهای گروه مهندسی زمین پژوهان در زمینه ارائه میکروسکوپ های پیشرفته با سیستم نور عبوری و انعکاسی در کاربردهای مختلف می باشد.
طیف گسترده خدمات این گروه تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های متالورژی و مواد آزمایشگاه های زمین شناسی معدن و نفت و آزمایشگاه های کنترل کیفیت به ویژه آزمایشگاه های استاندارد سری ISO را در بر میگیرد.
کلیه تجهیزات ارائه شده مشمول خدمات پس از فروش نصب آموزش و گارانتی رایگان توسط متخصصین این گروه می باشد.

  • Soft Imagin System Co آلمان در رابطه با نرم افزارهای Image Analysis
  • MOTIC Microscopes Co اسپانیا در رابطه با میکروسکوپهای پلاریزان و متالوژی
  • NOVEL Co چین در رابطه با میکروسکوپ های پلاریزان و متالوژی
  • JNOEC Co چین و تایوان در رابطه با میکروسکوپ های پلاریزان و متالوژی