دستگاه مانت گرم

مانت گرم نمونه های برش خورده فلزات را به منظور انجام عملیات ساب و صیقل در داخل رزین گرم محصور نموده و آماده قرار دادن در داخل هولدر های دستگاه ساب در آزمایشگاه متالوگرافی می کنند.

Showing all 2 results