میکروسکوپ پلاریزان

میکروسوپ پلاریزان یکی از انواع ویژه میکروسکپ های نوری است که با استفاده از نور پلاریزه برای مطالعه مقاطع نازک، صیقلی (و یا هردو) در آزمایشگاه های کانی شناسی، سنگ شناسی، فسیل شناسی، مینرالوگرافی، کانه آرایی و صنایع سیمان به کار برده می شود. 

Showing 1-12 of 17 results