دستگاه تهیه مقاطع نازک

دستگاه تهیه مقاطع نازک برای برش و ساب اولیه نمونه های سنگ در آزمایشگاه تهیه پلاک های پتروگرافیکی، فسیل شناسی، صنایع سیمان و مینرالوگرافی استفاده می شود.

نمایش %d نتیحه