استریو میکروسکوپ لوپ بینوکولار

استریو میکروسکوپ لوپ یکی از انواع میکروسکوپ برای بررسی و مطالعه بر روی نمونه هایی  است که علاوه بر سطح، دارای بعد یا به عبارت ساده تر حجم نیز می باشند. این نوع میکروسکوپ ها قابلیت نصب دوربین، جهت عکسبرداری و نرم افزار انتقال تصاویر میکروسکوپی را دارند.

کلیه میکروسکوپ های ارائه شده توسط گروه مهندسی زمین پژوهان علاوه بر قابلیت های استاندارد یک استریو میکروسکوپ دارای قابلیت نصب دوربین عکسبرداری میکروسکوپی و سیستم انتقال تصاویر میکروسکوپی می باشند.

Showing all 7 results