خرید میکروسکوپ و بررسی انواع آن

خرید میکروسکوپ و بررسی انواع آنها

خرید میکروسکوپ و بررسی انواع آن

در خرید میکروسکوپ باید دقت کنید که میکروسکوپ های مختلف دارای بزرگنمائی های متفاوتی می باشند که عموماً با وجود عدسی های گوناگون، تصویر نمونه مورد نظر چند برابر می شود.

اصول کلی در تمامی انواع میکروسکوپ ها براساس عبور نور با طول موج های متفاوت از چندین عدسی محدب می باشد که هرچقدر طول موج نور بکار رفته در میکروسکوپ مزبور کوتاه تر باشد قدرت تفکیک و یا جداکنندگی آن میکروسکوپ بیشتر است.

برای مثال قدرت تفکیک چشم انسان ۱.۰ میلیمتر می باشد و میکروسکوپ نوری معمولی ۰.۲۴ میکرون.

خرید میکروسکوپ و بررسی انواع آن-خرید بهترین میکروسکوپ

خرید میکروسکوپ نوری (Light Microscope)

منبع نور در این میکروسکوپ نور مرئی می باشد و با عبور از چندین عدسی محدب که در آن تعبیه شده است و نیز یک منشور که مسیر نور را تغییر میدهد (قدرت تفکیک ۲۴.۰ میکرون).

خرید میکروسکوپ ماوراء بنفش (Ultra Violet Microscope)

میکروسکوپ ماوراء بنفش، یا میکروسکوپ U.V که منبع تغذیه نور، اشعه U.V می باشد.

نسبت به میکروسکوپ نوری معمولی قدرت تفکیک بالاتری داشته چراکه اشعه ماوراء بنفش طول موج کوتاه تری نسبت به نور مرئی دارد.

عدسی شیئی بکار رفته در این میکروسکوپ از جنس کوارتز می باشد.

بدلیل مضر بودن اشعه ماوراء بنفش برای چشم انسان، از تصویر شیء عکس برداری شده و سپس بر روی صفحه مانیتور قابل مشاهده است (قدرت تفکیک ۶۰۰ آنگستروم).

خرید میکروسکوپ فلورسنس (Fluorescence Microscope)

بطورکلی مواد از لحاظ خاصیت فلورسانس دو نوع هستند:

– فلورسانس اولیه که این مواد ذاتا خاصیت فلورسانس دارند یعنی از خود نور ساطع می کنند مثل ویتامین ها و رنگ ها.

– فلورسانس ثانویه که از خود خاصیت فلورسانسی نداشته و با رنگ آمیزی و معرف های گوناگون از قبیل سولفات بربرین و نارنجی آکریدین خاصیت فلورسانسی را به آن ها القاء می کنیم.

منبع تغذیه نور در این میکروسکوپ اشعه U.V می باشد.

خرید میکروسکوپ زمینه سیاه (Dark Field Microscope)

منبع تغذیه نور در این نوع میکروسکوپ نور مرئی می باشد و با ایجاد انکسار نور توسط آیینه های محدب و مقعر شیء یا نمونه مورد بررسی، شفاف و نورانی در زمینه سیاه دیده می شود.

خرید میکروسکوپ اختلاف فاز (Phase Contrast Microscope)

منبع تغذیه نور در این نوع میکروسکوپ نور مرئی می باشد و برای بررسی بافت ها یا نمونه هایی که اختلاف انکساری نوری کمی دارند مورد استفاده قرار می گیرد بدین منظور صفحه سوراخ داری به نام پلاک فاز در کندانسور تعبیه می شود.

خرید میکروسکوپ الکترونی (Electron Microscope)

پیشرفته ترین میکروسکوپ قرن حاضر، با قدرت تفکیک ۲ آنگستروم است.

در این میکروسکوپ با عبور پرتوهای الکترونی ساطع شده از رشته سیمی تنگستن با طول موج بسیار پائین از عدسی های متعدد که در نهایت بر روی یک صفحه فلورسنت یا صفحه مانیتور، عکسبرداری صورت گرفته و تصویر شیء قابل مشاهده می باشد.

مکانیزم صورت گرفته در خرید میکروسکوپ

شما برای خرید میکروسکوپ باید تمامی میکروسکوپ ها را بشناسید و بدانید میکروسکوپ مرکب از یک لوله تشکیل شده که در دو انتهای آن دو عدسی شئی نزدیک به شی مورد مطالعه و عدسی چشمی قرار دارد.

تصویری که توسط عدسی شئی بوجود می آید، بوسیله عدسی چشمی بزرگتر می شود.

به این جهت بزرگنمایی آن بیش از قدرت یک عدسی است.

در میکروسکوپ های پیشرفته، دستگاه نوری پیچیده تر است. بدین ترتیب که در آنها علاوه بر لامپ، یک کندانسور (مجموعه عدسی های متمرکز کننده نور) و یک دیافراگم که شدت نور را کنترل می کند، قرار داده شده است.

لامپی که در این نوع میکروسکوپ ها مورد استفاده قرار می گیرد، با ولتاژ کم کار می کند.

لامپ های فراوانی برای این منظور وجود دارند که هرکدام نوری با شدت و طول موج مورد نظر تامین می کنند.

بنابراین برای تفکیک دو نقطه نزدیکتر از ۲۵۰۰ آنگستروم باید از میکروسکوپ الکترونی استفاده کرد.

زیرا طول موج الکترون از طول موج نور کمتر است.

خرید میکروسکوپ و بررسی انواع آن

اولین میکروسکوپ الکترونی

اولین میکروسکوپ الکترونی که ساخته شد، درست مانند میکروسکوپ نوری که شعاع نور را از داخل نمونه مورد مطالعه عبور می دهد، شعاع الکترون را از داخل مقطع بسیار نازکی عبور می دهد.

چون تراکم مواد در تمام قسمت های نمونه مورد مطالعه یکسان نیست، میزان الکترونی که از قسمت های مختلف عبور می کند متفاوت است.

درنتیجه تصویری از قسمت های تاریک و روشن آن بدست می آید.

میکروسکوپ الکترونی دارای یک قسمت لوله ای شکل است که الکترون می تواند آزادانه از آن عبور کند.

در قسمت بالای لوله یک قطب منفی الکتریکی به شکل رشته سیم نازک وجود دارد که جنس آن از تنگستن است.

این قسمت آنقدر حرارت داده می شود تا بتواند از خود الکترون آزاد کند.

این عمل با ایجاد اختلاف پتانسیل از ۲۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ ولت بین کاتد و آند صورت می گیرد.

در نتیجه یک شعاع الکترونی بسوی پایین قسمت لوله ای شکل شتاب داده می شود. به این سیستم تفنگ الکترونی می گویند.

در طول لوله عدسی هایی همگرا اندازه و روشنایی شعاع الکترونی را قبل از برخورد با نمونه مورد مطالعه کنترل می کنند.

مقطع مورد بررسی روی یک صفحه مشبک دایره شکلی قرار داده می شود. شعاع الکترونی پس از عبور از مقطع و قبل از این که به حد بزرگنمایی نهایی برسد، از میان عدسی هایی شئی عبور کرده و تنظیم می شود.

سپس توسط عدسی هایی بر روی صفحه زیر میکروسکوپ منعکس می شود.

چگالی بزرگنمایی بیشتر میکروسکوپ ها از ۵۰ تا ۸۰۰۰۰۰ برابر است.

صفحه زیر میکروسکوپ از مواد فسفردار (فسفید روی) پوشانیده شده که در مقابل پرتو الکترون از خود نور تولید می کند.

در زیر این صفحه یک دوربین عکاسی قرار دارد که از تصویر روی صحنه عکس می گیرد.

شما برای خرید میکروسکوپ الکترونی باید اطلاعاتی که میکروسکوپ الکترونی ارائه می دهد را بدانید:

توپوگرافی شیء (نقشه برداری): در این کار با آشکار کردن مشخصات سطح و بافت داخلی شی، می توان به خواصی مانند سفتی و میزان ارتجاعی بودن آن پی برد.

مورفولوژی (زیست شناسی): به دلیل اینکه در این رؤیت شکل و سایر ذرات مشخص است، می توان به نیروی استحکام پی برد.

ترکیب: این میکروسکوپ می تواند عناصر سازنده شی را مشخص نماید. بنابراین می توان به خواصی مانند نقطه ذوب، اکتیویته شی دست یافت.

بلور شناسی: میکروسکوپ الکترونی چگونگی چیده شدن اتم را در مجاورت یکدیگر نشان می دهد. به این ترتیب می توان آنها را از نظر رسانایی و خواص الکتریکی بررسی نمود.

شما برای خرید بهترین و مناسب ترین میکروسکوپ می توانید با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

02188938453
02188938454

 

 

به اشتراک گذاری مقاله