akhbar2

شناسایی و خرید میکروسکوپ

شناسایی و خرید میکروسکوپ

در مطالب قبلی که در سایت قرار داده شده راجب شناخت و خرید میکروسکوپ صحبت شده است در این مطلب قصد داریم اطلاعات کافی در مورد شناسایی و خرید  انواع دیگرمیکروسکوپ را در اختیار شما قرار دهیم تا به راحتی نسبت به نیاز های خود خرید میکروسکوپ درست و به جایی را انجام دهید

دیگر انواع میکروسکوپ ها :

  1. میکروسکوپ فلوروسنت ( Fluarescent.M)
  2. میکروسکوپ اختلاف فاز ( Phase Contrast .M )
  3. میکروسکوپ تداخلی ( Interference.M )
  4. میکروسکوپ زمینه سیاه (Darkfild.M )

 -1 شناسایی و خرید میکروسکوپ فلوروسنت

برای مشاهده نمونه در زیر این دستگاه ها ابتدا خود سلول های مورد نظر و یا بخش ها یا مولکول های ویژه درون آن را با مواد فلورسانس رنگ آمیزی می کنند . این نوع میکروسکوپ ها ساختاری مشابه میکروسکوپ نوری دارند با این تفاوت که در ساختار آن دو فیلتر تعبیه شده است .

فیلتر اول دستگاه بین منبع نور و نمونه قرار داشته و فیلتر دوم بین نمونه و عدسی چشمی جای دارد .فیلتری که بین منبع نور و نمونه قرار گرفته فقط به امواجی اجازه می دهد که توسط ماده فلوروسنت اجازه عبور می دهد .

2 – شناسایی و خرید میکروسکوپ های اختلاف فاز ، تداخلی و زمینه سیاه

در مورد این نوع دستگاه، ابتدا سلول ها یا بافت ها تثبیت شده ، از وضعیت دینامیک خارج گشته و سپس مورد بررسی قرار می گیرند . به عبارت دیگر سلول ها پس از مرگ مورد بررسی قرار خواهند گرفت ، اما برای بررسی برخی از فرآیندهای حیاتی سلول از جمله تقسیم میتوز ، نیاز است که یاخته ها به صورت زنده مورد بررسی قرار گیرند.

در چنین مواردی باید از میکروسکوپ های اختلاف فاز ( تداخلی و یا زمینه سیاه استفاده نمود زیرا هر سه می توانند  ما را قادر به مشاهده سلول های زنده نمایند . باکتری های بسیار نازک مانند ترپونما پالیدوم ( عامل سفیلیس ) ، بورلیا بورگدوفری ( عامل بیماری لایم ) و گونه های لیپوسپیرا ( عامل لیپوسپیروز ) را می توان با میکروسکوپ آزمایشگاهی زمینه سیاه ردیابی کرد.

معایب میکروسکوپ آزمایشگاهی زمینه سیاه

یکی از معایب میکروسکوپ آزمایشگاهی زمینه سیاه این است که به واسطه آنکه نور از اطراف ارگانیسم عبور کرده و از میان ارگانیسم رد نمی شوند ، لذا ساختار داخلی آن قابل مطالعه نمی باشد .

به کمک میکروسکوپ آزمایشگاهی فاز کنتراست یا اختلاف فاز ،  می توان جزئیات داخلی سلول و میکروب ها را بررسی کرد .

شناسایی و خرید میکروسکوپ های الکترونی ( Electronic  Microscopes )

بر خلاف دیگر انواع که از عدسی برای بزرگ نمایی استفاده می شود ، در میکروسکوپ آزمایشگاهی الکترونی از Magnetic Coils برای هدایت مستقیم پرتوی الکترون های حاصل از رشته تنگستن از میان نمونه و بر خورد به صفحه حساس استفاده می شود . به واسطه آنکه در میکروسکوپ آزمایشگاهی الکترونی از طول موج های بسیار کوتاه تری از نور استفاده می شود ، بنابراین بزرگنمایی و وضوح تصویر به طور قابل توجهی افزایش می یابد .

به طور کلی دو نوع میکروسکوپ الکترونی وجود دارد :

(1)  میکروسکوپ آزمایشگاهی الکترونی گذاره ( Transmission Electron Microscope ) :    TEM

(2) میکروسکوپ آزمایشگاهی الکترونی نگاره (Electron MicroscopeScanning   ) :    SEM

شناسایی و خرید میکروسکوپ آزمایشگاهی الکترونی گذاره ( TEM )

این نوع میکروسکوپ آزمایشگاهی زودتر اختراع شد و از قدرت جداسازی بهتری برخوردار است . نکته قابل توجه آن است که سلول های زنده با میکروسکوپ های الکترونی گذاره قابل بررسی نیستند . میکروسکوپ های الکترونی گذاره در بررسی اندامک ها و ساختارهای درون سلول ( مانند دیواره سلولی ، میتوکندری ، واکوئل ، ریبوزوم و … ) و همچنین مولکول های بزرگ مانند آنزیم های RNA پلی مراز ، DNA و … کاربرد دارند . اساس کار این نوع میکروسکوپ به این قرار است که ابتدا رشته های الکترونی که توسط دستگاه مولد الکترون تولید شده اند ، توسط یک لنز مغناطیسی که عمل کندانسور را انجام می دهد ، روی نمونه فوکوس یا متمرکز می شوند . سپس الکترون های ساطع گشته از نمونه بعد از عبور از لنز شیئی بر روی کانون آن متمرکز شده و پس از عبور از عدسی های بزرگ کننده بر روی صفحه ای که دارای فیلم عکاسی است ، تصویر نهایی را تشکیل می دهند .

شناسایی و خرید میکروسکوپ آزمایشگاهی الکترونی نگاره ( SEM)

اساس کار SEM ساده تر از نوع گذاره می باشد ، بدین ترتیب که ابتدا رشته های الکترونی که توسط دستگاه مولد الکترون تولید شده اند از عدسی کندانسور عبور کرده و توسط یک عدسی شیئی در میروسکوپ بر روی نمونه مورد مطالعه متمرکز می شوند . در SEM الکترون ها از سطح نمونه در زاویه ای به خارج پرتاب شده و تصویر سه بعدی ایجاد می نمایند . حد تفکیک میکروسکوپ الکترونی نگاره حدود 10 نانومتر است.

انواع دیگری از میکروسکوپ ها وجود دارند که به جهت محدودیت کاربردشان به اختصار به دو مورد از مهم ترین آن ها اشاره می گردد.

  1. میکروسکوپ آزمایشگاهی (STM (Scanning Tunneling Microscope :این نوع میکروسکوپ قادر است اجسام را تا 100 میلیون برابر درشت تر نشان دهد . مهم ترین وجه تمایر STM با سایر انواع دستگاه این است که هیچ نوع عدسی در ساختار آنها مشاهده نمی گردد . از این دستگاه بیشتر برای بررسی های غیر زیستی و گاهاً زیست مورد استفاده قرار می گیرد.
  2. میکروسکوپ آزمایشگاهی پرتو ایکس:این نوع دستگاه بیشتر برای نمونه های زیست مورد استفاده قرار می گیرد . قدرت جداسازی آن چند صد انگستروم بوده و سلول های زنده با آن قابل بررسی اند . قدرت جداسازی این نوع دستگاه کمتر از میکروسکوپ های الکترونی است.

شما برای خرید میکروسکوپ می توانید با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

02188938453
02188938454

 

به اشتراک گذاری مقاله