عدسی های چشمی

عدسی های چشمی

گروه مهندسی زمین پژوهان پیشرو در خدمات میکروسکوپ پلاریزان قصد دارد تا در این مقاله موضوع مهمی را مورد بحث قرار دهد.

در این مقاله قصد داریم تا مبحث عدسی های چشمی را بطور کامل باز کنیم.

و توضیحاتی کامل در مورد سیستم کاری و چگونگی برطرف کردن نقاط ضعف آن بدهیم .

پس با ما همراه باشید و ادامه مطلب را بخوانید .

عدسی های چشمی

عدسی های چشمی

عدسی های چشمی

من جمله وظایف عدسی های چشمی عبارتند از :‌

  • تشکیل تصویر مجازی از تصویر حاصله بوسیله عدسی شیئی
  •  بزرگ سازی تصویر معکوس حاصله از عدسی شیئی
  •  اندازه گیری و مقایسه اجزا واقع در تصویر

انواع گوناگون چشمی ها بر دو قسم معمروف و معمولی است به نام های :

  • چشمی هویگنس (Huygenian)
  •  چشمی رامزدن (Ramsden)

اجزای چشمی هویگنس شامل دو عدسی سطح محدب است.

که یک سمت از هر کدام محدب و سمت دیگر آن مسطح است.

سطح محدبی که در چشمی نوع هویگنس قرار گرفته است در هر دو عدسی به سمت پایین است.

که در وسط دو عدسی ها دیافراگم جای گرفته است .

دیافراگم در بالای عدسی های چشمی و در محل کلنون عدسی می باشد .

پرتو های رسیده از عدسی شی توسط عدسی پایین متمرکز شده .

و در قسمت دیافراگم یا در آن نزدیکی ها جمع آوری می شود .

این تصویر توسط عدسی های چشمی بزرگ شده .

و به صورت یک تصویر مجازی بزرگ شده به چشم فرد محقق نشان داده می شود .

خیره کنندگی نوری که به چشم بیننده می زسد زا دیافراگم کاهش می دهد .

نام دیگر چشمی های هویگنس ، چشمی های منفی است که بزرگنمایی آن شامل ۱۰ و ۵ است .

چشمی های هویگنس قیمت های ارزان و کارایی مناسبی دارند .

ولی نقص عمده ی آن ها عدم تامین راحتی کافی برای چشم و محدود بودن میدان دیدشان می باشد .

برعکس چشمی های هویگنس ، نام دیگر چشمی های رامزدن چشمی های مثبت است .

زیرا کار این چشمی ها برطرف کردن انحرافات عدسی های آپکروماتیک است .

این مقاله به پایان رسید .

امید واریم که این مطلب به اندازه کافی برای شما کار آمد بوده باشد .

در صورتی که هرگونه سوال در مورد خرید میکروسکوپ پلاریزان داشتید میتوانید از طریق تماس با ما آن را به اشتراک بگذارید .

به اشتراک گذاری مقاله