مکانیزم میکروسکوپ

مکانیزم میکروسکوپ

در مقاله میکروسکوپ پلاریزان که در قبل از نوشته شد چیز هایی در مورد  و مکانیزم میکروسکوپ آن نوشته شد

و اطلاعاتی جزئی در مورد آن بدست آوردید هم اکنون در این مقاله قصد داریم تا به ور کلی تر در این باره صحبت کنیم

تا اطلاعات شما مرحله به مرحله در مورد این وسیله بیشتر شود .

مکانیزم میکروسکوپ

مکانیزم میکروسکوپ

مکانیزم میکروسکوپ

به دلیل آنکه طول موج نور بیشتر از طول موج الکترون است.

اولین میکروسکوپ الکترونی شعاع الکترون را ازدرون مقطع بسیار نازک عبور میداد ؛

همانند میکروسکوپ نوری که نور را از درون نمونه ای که مورد مطالعه است عبور میدهد .

مقدار الکترونی که از قسمت های مختلف عبور می کند به دلیل اختلاف تراکم موجود در تمام قسمت های نمونه مورد مطالعه متفاوت است.

به این گونه می توان تصویری تاریک و روشن از قسمت های آن بدست آورد.

الکترون قادر است به صورتی آزادانه در قسمت لوله ای شکل میکروسکوپ الکترونی حرکت کند.

یک قطب منفی الکتریکی در قسمت بالایی لوله وجود داردT

که به شکل رشته سیم نازک است و جنس آن از تنگستن است.

برای آنکه این قسمت بتواند الکترون آزاد کند بسیار حرارت داده می شود.
برای آزاد سازی الکترون مجبور به ایجاد اختلاف پتانسیلی بین ۲۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ولت بین آند و کاتد هست.

سیستم تفنگ الکترونی به این گونه است که :

در پایین قسمت لوله ای شکل یک شعاع الکترونی شتاب داده شود.

عدسی هایی همگرا وظیفه دارند اندازه و شعاع الکترونی را در طول لوله قبل از اینکه با نمونه برخورد کنند بررسی کنند.

صفحه مشبک دایره شکل وجود دارد که مقطع مورد بررسی را روی آن قرار می دهند.

قبل از اینکه شعاع الکترونی به حد بزرگنمایی نهایی برسد و پس از آنکه از مقطع عبور بدهیم؛

آن را از میان عدسیهایی شئی عبور داده و تنظیم میکنیم T

آن را به وسیله عدسیهایی بر روی صفحه ای که در زیر میکروسکوپ تعبیه شده منعکس می کنیم.

اکثر میکروسکوپ ها توانایی بزرگنمایی از ۵۰ تا ۸۰۰۰۰۰ برابر را دارند.

صفحه زیرین میکروسکوپ میتواد در برابر پرتوی الکترون از خود نور تولید کند زیرا این صفحه از مواد فسفردار (فسفید روی) پوشانیده شده.

به همین ذلیل می توان از تصویر روی صحنه به وسیله ی یک دوربین عکاسی عکس گرفت.

این بخش از مقاله مکانیزم میکروسکوپ به پایان رسید .

در صورت هرگونه سوال در مورد خرید میکروسکوپ پلاریزان با ما تماس بگیرید T

تا شما را در مورد خرید آن از صفر تا صد یاری نماییم تا خریدی مطمئن و ایمن و کاربردی داشته باشید .

به اشتراک گذاری مقاله